Tuka lõikus

Tuka lõikuse all peame silmas eelkõige juba olemasoleva tuka ilusa joone säilitamist ja tuka tasandamist, ka juba olemasoleva tuka joone kerget muutmist või kohendamist.

Tuka tasandamise vajadus oleneb juukse kasvu kiirusest. Reeglina on sirge ja paksu tuka lõikamine vajalik 3-4 nädala tagant, järgulisema või asümmeetrilise tuka välja kasvamine ei hakka ehk nii kiirelt häirima, sest on liikuvam ja annab sättida ümber vastavalt vajadusele. Kuid ilusa ja korrektse joone säilitamiseks on siiski hea 4-6 nädala tagant tukk üle tasandada.

Tuka tasandamine võtab tavaliselt aega kuni 20 min.